DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Nguyễn Thị Minh

TP HCM

2

74

Võ Đình Tiễn

TP HCM

1

75

Ngô Trung Hiếu

Bạc Liêu

0

76

Trương Văn Kỳ

TP HCM

1

77

Phạm Phú Hoàng

TP HCM

1

78

Ngô Tứ

TP HCM

0

79

Đoàn Minh Hùng

TP HCM

2

80

La Ngọc Sơn

TP HCM

1

81

Nguyễn Thái Long

TP HCM

1

82

Trần Thị Mỹ Dung

TP HCM

0

83

La Ngọc Sơn

TP HCM

3

84

Lương Thị Thu Thư

TP HCM

0

85

Nguyễn Thị Quế Trân

TP HCM

1

86

Trương Ngọc Bảo

TP HCM

10

87

Nguyễn Thị Minh Diệu

TP HCM

12

88

Nguyễn Văn A

TP HCM

1

89

Trần Nhựt Thanh

TP HCM

10

90

Đỗ Văn Toàn

TP HCM

2

91

Lê Trần Thông

TP HCM

1

92

Lê Thanh Tùng

TP HCM

1

93

Nguyễn Thái Long

TP HCM

1

94

Lê Trần Tiến

TP HCM

1

95

Huỳnh Kim Em

TP HCM

1

96

Trần Hoàng Anh Dũng

TP HCM

3

97

Trần Ngọc Quyên

TP HCM

3

98

Đặng Trí Văn

TP HCM

1

99

Lý Thu Thảo

TP HCM

1

100

Mặt Trận Tân Quý, Q. Tân Phú

TP HCM

65

101

Huỳnh Tấn Phát

TP HCM

1

102

Bùi Thị Bích Hậu

TP HCM

1

103

La Cẩm Vân

TP HCM

1

104

Trần Anh Tuấn

TP HCM

1

105

Vũ Thị Vân Anh

TP HCM

0

106

Nguyễn Trần Bảo

TP HCM

10

107

Vo Thanh Thuy

TP HCM

6

108

Hồ Minh Duy

TP HCM

3