DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Đặng Thế Phong

TP HCM

6

110

Nguyễn Văn Sơn

TP HCM

8

111

Hồ Thanh Duy

TP HCM

3

112

Lê Thúy Hòa

TP HCM

3

113

Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Phường 11, Quận Tân Bình

TP HCM

10

114

Nguyễn Thị Tuyết Thanh

TP HCM

1

115

Huynh Thien Phuc

TP HCM

9

116

Nguyễn Khắc Minh Trí

TP HCM

10

117

Nguyễn Thành Nam

TP HCM

0

118

Vũ Thị Vân

TP HCM

3

119

Phạm Thị Bích

TP HCM

13

120

Nguyễn Trường Long

TP HCM

4

121

Tran Quang Thuan

TP HCM

0

122

Lê Tuấn Đạt

TP HCM

1

123

Lê Thị Phương Diễm

TP HCM

44

124

Pham Thi Bich

TP HCM

9

125

Nguyễn Lệ Trinh

TP HCM

12

126

Nguyễn Hữu Danh

TP HCM

2

127

Bùi Văn Cử

TP HCM

2

128

Đỗ Thị Kim Thanh

TP HCM

1

129

Bùi Thị Co

TP HCM

2

130

Lê Quỳnh Như

TP HCM

2

131

Nguyễn Thị Sương

TP HCM

3

132

Doãn Thị Huyền

TP HCM

2

133

Phùng Đức Hạnh

TP HCM

4

134

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường 11, Quận Tân Bình

TP HCM

10

135

Nguyễn Thị Ngọc Nga

TP HCM

0

136

Ban Công Tác Mặt Trận Khu Phố 1,phường 11, Quận Tân Bình

TP HCM

10

137

Lê Kim Lan

TP HCM

10

138

Ban Công Tác Mặt Trận Khu Phó 1, Phường 11,quận Tân Bình

TP HCM

10

139

Hoàng Tấn Long

Bình Dương

1

140

Nguyenxuanduong

TP HCM

2

141

Huỳnh Thị Công Lý

TP HCM

2

142

Trần Thanh Liêm

TP HCM

1

143

Lâm Thị Cẩm Hồng

TP HCM

1

144

Phan Thị Cẩm Loan

TP HCM

2